Panel Klienta

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lukman Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Lukman Multimedia Sp. z o.o. wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów w zakresie dystrybucji wysokiej jakości cyfrowych sygnałów telewizyjnych poprzez sieć pakietową. Do podstawowych celów realizacji projektu należy utworzenie nowego zakładu, wyposażenie zakładu w infrastrukturę sieciowo-serwerową oraz sprzedaż usług. Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności oraz innowacji przedsiębiorstwa Lukman Multimedia na rynku krajowym.

Wartość projektu: 6.200.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2.992.800,00 zł

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie radzyńskim” w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIG.08.04.00-06-087/13-00 zawartej w dniu 30.04.2014 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejski a Lukman Multimedia Sp. z o.o.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

„Budowa radiowej sieci internetowej na obszarach podlegających wykluczeniu cyfrowemu we wschodniej części powiatu łukowskiego” w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, umowa o numerze POIG.08.04.00-06-184/10, zawarta dnia 14.02.2011 r.

Wartość projektu: 1 776 959,51 zł Udział Unii Europejskiej: 1 011 277,77 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 902 000 zł

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30
21-400 Łuków
pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.

Punkty obsługi

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30,
21-400 Łuków
od pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
od pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 902 000 zł

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.