Panel Klienta

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania czy rozpowszechniania jakichkolwiek danych dostępnych na stronach internetowych Lukman Multimedia Sp. z o.o., podlegają ochronie, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne wykorzystywanie danych dostępnych na stronach internetowych Lukman Multimedia Sp.z o.o. w celach niekomercyjnych i/lub komercyjnych, odbywać się może jedynie po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę reprezentującą Lukman Multimedia Sp. z o.o. Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: info@lukman.pl

Odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. Lukman Multimedia Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. Lukman Multimedia Sp. z o.o. nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z korzystania z zasobów serwisu, a w szczególności za utracone korzyści. Lukman Multimedia Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie www.lukman.pl.
Lukman Multimedia Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści serwisu w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30
21-400 Łuków
pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.

Punkty obsługi

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30,
21-400 Łuków
od pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
od pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.