logo

 

25 listopada 2019 r.

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU


Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług LUKMAN MULTIMEDIA,

w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 poz. 1954), przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1851), informujemy, iż zmianie ulegną postanowienia Regulaminu usług internetowych, Regulaminu usług telewizyjnych Lukman TV, Regulaminu usług telewizyjnych Lukman 4K i Regulaminu usług VoIP oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Zmiany obowiązują od dnia 25 grudnia 2019 r.

 1. W Regulaminie usług internetowych w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  5. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczeń publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin usług internetowych”.

 2. W Regulaminie usług telewizyjnych Lukman TV w § 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  4. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż
  na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telewizyjnych Lukman TV pod nazwą „Regulamin usług telewizyjnych Lukman TV”.

 3. W Regulaminie usług telewizyjnych Lukman 4K w § 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  4. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telewizyjnych Lukman 4K pod nazwą „Regulamin usług telewizyjnych Lukman 4K”.

 4. W Regulaminie usług VoIP w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  5. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczeń publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin usług VoIP”.

 5. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  10. Operator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w Regulaminie i Cenniku. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin”. Zmiany postanowień są równoznaczne z wypowiedzeniem warunków dotychczasowych, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jednocześnie z uwagi na to, że niniejsza zmiana związana jest wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy, może spowodować konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego (§ 16 ust. 4 Regulaminu).
Abonenci, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapisami tej umowy, w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca dla umów i aneksów zawartych przed 27 maja 2019 r.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca dla umów i aneksów zawartych od 27 maja 2019 r.


Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta

bottom-tabs-bkg2

Masz pytania? Potrzebujesz uzyskać pomoc lub informację?

znak2 Infolinia: 25 785 55 55   znak4E-mail: mail_info  lub wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy

fundusze ue

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...