logo

 

Szanowni Państwo, Abonenci (Konsumenci)
korzystający z usług telefonicznych LUKMAN MULTIMEDIA, w związku ze zmianą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej,  z dniem 15 maja 2019 r. wprowadza się nowe opłaty za połączenia za usługi łączności wewnątrzunijnej (obniżające ceny do wartości wymienionej w art. 5a ust. 1 Rozporządzenia).
Zgodnie z art. 5a ust. 1 „Od dnia 15 maja 2019 r. cena detaliczna (bez podatku VAT) pobierana od konsumentów za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej nie może przekraczać 0,19 EUR za minutę połączenia i 0,06 EUR za wiadomość SMS".
Oznacza to, że dla Abonentów Lukman Multimedia (konsumentów) cena za minutę połączenia do krajów UE od 15 maja 2019 r. nie będzie wynosiła więcej niż 1,00 zł brutto, czyli równowartość wyżej wymienionej stawki w PLN na 15.05.2019 r. wg kursu obliczonego zgodnie z Rozporządzeniem. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Stawki wskazane w Rozporządzeniu są stałe, zmianie może ulec jedynie ich równowartość w złotych. Aktualizacji kursu Euro, Lukman Multimedia będzie mógł dokonywać raz w roku, zgodnie z Rozporządzeniem.

W sytuacji, w której nowe państwo uzyska status państwa członkowskiego UE lub EOG, również będą miały zastosowanie wyżej wymienione maksymalne ceny od daty uzyskania statusu członka UE lub EOG. W przypadku utraty statusu państwa członkowskiego UE lub EOG, wyżej wymienione maksymalne ceny przestają obowiązywać od daty wystąpienia danego Państwa z UE lub EOG.

Abonenci (Konsumenci), w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian w Cenniku usług, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Jednakże w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony, przysługuje nam roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy.
Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta

bottom-tabs-bkg2

Masz pytania? Potrzebujesz uzyskać pomoc lub informację?

znak2 Infolinia: 25 785 55 55   znak4E-mail: mail_info  lub wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy

fundusze ue

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...