logo

 

Aktualności

Otwarte okno w Lukman tv

 Przez cały październik nasi abonenci Lukman TV mogą, bez względu na wykupiony pakiet, oglądać 13 kanałów:

 • Polsat DOKU
 • Polsat FILM
 • Polsat PLAY
 • Polsat NEWS
 • Polsat GAMES
 • Polsat SPORT
 • Polsat SPORT EXTRA
 • Polsat SPORT NEWS
 • Polsat SPORT FIGHT
 • 13 Ulica
 • Crime Investigatation Polsat
 • Motowizja
 • Active Family.

bezpieczenstwo technologii

Dotarły do nas sygnały, że macie obawy o stosowaną przez Lukman technologię świadczenia usług. Wszelkie skojarzenia naszych usług z 5G są niepoprawne, gdyż to standard sieci komórkowej. Nie stosujemy tego standardu. Lukman używa technologii bezprzewodowej wykorzystując pasmo częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz.
(To nie to samo: 5Ghz ≠ 5G).


Większość urządzeń Wi-Fi działa w zakresie częstotliwości 2,4 lub 5 GHz. Poziom promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez te urządzenia dla przebywających w pobliżu ludzi jest znacząco niższy niż w przypadku promieniowania, którego doświadczamy, kiedy rozmawiamy przez telefon komórkowy. Co istotne systemy Wi-Fi emitują bardzo niskie promieniowanie względem obowiązujących norm w Polsce.

 

Zatem nie musicie się obawiać negatywnych skutków stosowanych przez nas technologii.

 

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/5g/przeczytaj-nie-twoj-router-wi-fi-nie-ma-5g

INFORMACJA!!!


W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII KORONOWIRUSA, W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH KLIENTÓW, WPROWADZONE ZOSTAŁY OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNICH KONTAKTACH KLIENTÓW W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W LUKMAN MULTIMEDIA.


W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO:
Biuro Obsługi Klienta i Wsparcie Techniczne 25 785 55 55 od poniedziałku do piątku godz. 7-22, sobota, niedziela 9-19

 

OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA TYLKO W SPRAWACH PILNYCH - INNE MNIEJ WAŻNE SPRAWY PROSZĘ ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE

Każda osoba odwiedzająca Biuro Obsługi Klienta proszona jest o noszenie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu od innych osób.

 

Biuro Obsługi Klienta przy Międzyrzeckiej 30, 21-400 Łuków czynne jest od poniedziałku do piątku godz. 9:00-17:00

Biuro Obsługi Klienta przy Leszno 14, 01-192 Warszawa czynne jest od poniedziałku do piątku godz. 9:00-16:00

 

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Płatności za usługi prosimy dokonywać przez bankowość elektroniczną.

25 listopada 2019 r.

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU


Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług LUKMAN MULTIMEDIA,

w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 poz. 1954), przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1851), informujemy, iż zmianie ulegną postanowienia Regulaminu usług internetowych, Regulaminu usług telewizyjnych Lukman TV, Regulaminu usług telewizyjnych Lukman 4K i Regulaminu usług VoIP oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Zmiany obowiązują od dnia 25 grudnia 2019 r.

 1. W Regulaminie usług internetowych w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  5. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczeń publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin usług internetowych”.

 2. W Regulaminie usług telewizyjnych Lukman TV w § 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  4. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż
  na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telewizyjnych Lukman TV pod nazwą „Regulamin usług telewizyjnych Lukman TV”.

 3. W Regulaminie usług telewizyjnych Lukman 4K w § 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  4. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telewizyjnych Lukman 4K pod nazwą „Regulamin usług telewizyjnych Lukman 4K”.

 4. W Regulaminie usług VoIP w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  5. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczeń publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin usług VoIP”.

 5. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  10. Operator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w Regulaminie i Cenniku. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin”. Zmiany postanowień są równoznaczne z wypowiedzeniem warunków dotychczasowych, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jednocześnie z uwagi na to, że niniejsza zmiana związana jest wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy, może spowodować konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego (§ 16 ust. 4 Regulaminu).
Abonenci, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapisami tej umowy, w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca dla umów i aneksów zawartych przed 27 maja 2019 r.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca dla umów i aneksów zawartych od 27 maja 2019 r.


Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta

Szanowni Państwo, Abonenci (Konsumenci)
korzystający z usług telefonicznych LUKMAN MULTIMEDIA, w związku ze zmianą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej,  z dniem 15 maja 2019 r. wprowadza się nowe opłaty za połączenia za usługi łączności wewnątrzunijnej (obniżające ceny do wartości wymienionej w art. 5a ust. 1 Rozporządzenia).
Zgodnie z art. 5a ust. 1 „Od dnia 15 maja 2019 r. cena detaliczna (bez podatku VAT) pobierana od konsumentów za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej nie może przekraczać 0,19 EUR za minutę połączenia i 0,06 EUR za wiadomość SMS".
Oznacza to, że dla Abonentów Lukman Multimedia (konsumentów) cena za minutę połączenia do krajów UE od 15 maja 2019 r. nie będzie wynosiła więcej niż 1,00 zł brutto, czyli równowartość wyżej wymienionej stawki w PLN na 15.05.2019 r. wg kursu obliczonego zgodnie z Rozporządzeniem. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Stawki wskazane w Rozporządzeniu są stałe, zmianie może ulec jedynie ich równowartość w złotych. Aktualizacji kursu Euro, Lukman Multimedia będzie mógł dokonywać raz w roku, zgodnie z Rozporządzeniem.

W sytuacji, w której nowe państwo uzyska status państwa członkowskiego UE lub EOG, również będą miały zastosowanie wyżej wymienione maksymalne ceny od daty uzyskania statusu członka UE lub EOG. W przypadku utraty statusu państwa członkowskiego UE lub EOG, wyżej wymienione maksymalne ceny przestają obowiązywać od daty wystąpienia danego Państwa z UE lub EOG.

Abonenci (Konsumenci), w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian w Cenniku usług, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Jednakże w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony, przysługuje nam roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy.
Z poważaniem,
Biuro Obsługi Klienta

bottom-tabs-bkg2

Masz pytania? Potrzebujesz uzyskać pomoc lub informację?

znak2 Infolinia: 25 785 55 55   znak4E-mail: mail_info  lub wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy

fundusze ue

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...