Lukman świadczy usługę w technologii transmisji głosu z wykorzystaniem łączy internetowych, tzw. protokół VoIP (Voice over Internet Protocol).