Sprzęt użyty do świadczenia usługi jest własnością firmy LUKMAN. Jest udostępniany na czas trwania umowy i po jej zakończeniu należy go zwrócić do operatora.