Do podpisania umowy niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości. Lukman może również poprosić klienta o okazanie tytułu prawnego do lokalu, w którym mają być świadczone usługi (np. przydział lokalu, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu itp.).