Użytkownik może korzystać z usługi za pomocą telefonu IP lub tradycyjnego telefonu stacjonarnego podłączonego do tzw. bramki VoIP.