Wszystkie usługi są ujmowane na jednej fakturze. Jedynie w przypadku zamówienia usług telefonicznych może się zdarzyć, że część usług zostanie zafakturowana na odrębnym dokumencie.