Opłaty wynikające z umowy abonenckiej z Lukman nie zwalniają z obowiązku opłaty za abonament radiowo-telewizyjny.