Tak. Jeśli klient nie korzysta z symetrycznego łącza, to może zamówić usługę zwiększenia uploadu, która płatna jest zgodnie z cennikiem.