Tak. Klient może dokonać zawieszenia usług na 3 okresy rozliczeniowe. Wtedy pobierana jest od niego miesięczna opłata za zawieszenie usług, zgodnie z cennikiem.