Tak, oferujemy usługę multiroom, dzięki której można mieć dostęp do tego samego pakietu kanałów na więcej niż jednym telewizorze. W usłudze multiroom urządzenia pracują niezależnie i klient ma pełną dowolność wyboru tego, co ogląda – mogą to być te same lub różne programy.