Tak, istnieje możliwość przeniesienia numeru od innego operatora. Lukman realizuje procedurę przeniesienia w imieniu abonenta, w tym formalności dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usługi.