W podstawowej ofercie przydzielamy klientowi dynamiczny adres. To w zupełności wystarcza do korzystania z większości usług sieci Internet. Zawierając umowę lub później w trakcie jej trwania można zgłosić chęć zamówienia publicznego adresu IP. Usługa ta jest dodatkowo płatna miesięcznie zgodnie z cennikiem.