Tak, istnieje możliwość cesji usług. W tym celu dotychczasowy abonent oraz osoba, na którą będzie dokonana cesja, powinni udać się do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania formalności z tym związanych.