Panel Klienta

Lukman Multimedia Sp. z o.o.

 • wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342749
 • wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nr 9030
 • kapitał zakładowy w wysokości 2.950.000,00 PLN opłacony w całości
 • NIP 825 213 41 29
 • REGON 060530228
 • numer rejestrowy BDO 000254456 (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)
Biuro Obsługi Klienta Indywidualnego
+ 48 25 785 55 55
info@lukman.pl
Sekretariat Lukman Multimedia Sp. z o.o.
+48 22 438 63 78
sekretariat@lukman.pl
Biuro Obsługi Klienta Biznesowego
sprawy techniczne: noc@lukman.pl
sprawy handlowe i posprzedażowe: biznes@lukman.pl
Inspektor Ochrony Danych
Adam Gołębiowski
inspektorochronydanych@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.

 • wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342749
 • wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nr 9030
 • kapitał zakładowy w wysokości 2.902.000,00 PLN opłacony w całości
 • NIP 825 213 41 29
 • REGON 060530228
 • numer rejestrowy BDO 000254456 (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)
Biuro Obsługi
Klienta Indywidualnego
+ 48 25 785 55 55
info@lukman.pl
Sekretariat
Lukman Multimedia Sp. z o.o.
+48 22 438 63 78
sekretariat@lukman.pl
Biuro Obsługi
Klienta Biznesowego
sprawy techniczne:
noc@lukman.pl
sprawy handlowe i posprzedażowe:
biznes@lukman.pl
Inspektor Ochrony Danych
Adam Gołębiowski
inspektorochronydanych@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30
21-400 Łuków
pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.

Punkty obsługi

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30,
21-400 Łuków
od pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
od pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.